انتقاد نویسنده یک نشریه تخصصی هنرهای تجسمی از اعتراضها به نمایشگاه تهمینه میلانی

علیرضا ساعی در صفحه اینستاگرامی نشریه حرفه هنرمند(فصلنامه هنرهای تصویری ونشریه تخصصی هنرهای تجسمی )درباره تعطیلی نمایشگاه تهمینه میلانی یادداشت جالبی نوشته است. به گزارش سینماسینما،فصل‌نامه هنرهای تصویری حرفه: هنرمند یکی از نشریات فعال و معتبر در حیطهٔ هنرهای تجسمی در ایران است که هر سه ماه یک‌بار در تهران منتشر می‌شود. علیرضا ساعی در یادداشت خود نوشته است :«کارها […]

آخرین ها