بیانیه لئوناردو دی‌کاپریو در پاسخ به رئیس جمهوری برزیل

لئوناردو دی کاپریو در صفحه اینستاگرامش به انتقادات رییس جمهوری برزیل نسبت به خودش واکنش نشان داد.

آخرین ها