نقاشی‌های فاطمه معتمدآریا برای نورالدین زرین‌کلک!

نورالدین زرین کلک سال گذشته به بهانه حضور فاطمه معتمدآریا به عنوان داور در جشنواره ونیز به ذکر خاطره‌ای از این بازیگر پرداخت که مرور آن خالی از لطف نیست.

آخرین ها