فیلمنامه‌ای به جا مانده از بروس لی سریال می‌شود

برمبنای فیلمنامه‌ای که ۵۰ سال پیش توسط بروس لی نوشته شده یک سریال کوتاه با تمرکز بر هنرهای رزمی ساخته می‌شود.

آخرین ها