اصغر فرهادی: از قلب و ناخودآگاهم فیلم می‌سازم/ رابطه تئاتر با مردم آزاد و دموکراتیک‌ است

اصغر فرهادی با حضور در جشنواره لاس پالماس اسپانیا، جایزه افتخاری این رویداد سینمایی را دریافت کرد.

آخرین ها