ژان مارک ولی کارگردان برنده جایزه امی درگذشت

کارگردان کانادایی که یک جایزه امی برده بود و نامزدی اسکار را در کارنامه داشت در ۵۸ سالگی درگذشت.

آخرین ها