فیلم/ پرده‌برداری گوینده پیشکسوت خبر از پیشنهادهای چند هزار دلاری بی‌بی‌سی

فواد بابان درباره پیشنهادهای همکاری که از شبکه‌های خارجی فارسی‌زبان داشته است، پرده برداشت.

آخرین ها