مقایسه تحلیلی «فروشنده» و «مرگ فروشنده» در پردیس چارسو

دومین جلسه مقایسه تحلیلی «فروشنده» اصغر فرهادی با «مرگ فروشنده» فولکر اشلوندورف با عنوان «دو روایت از یک درام» برگزار می‌شود.

آخرین ها