رئیس سازمان سینمایی از نویسندگان خواست طرح حمایت از تولید فیلم‌های اقتباسی را جدی بگیرند

حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی با یادآوری طرح حمایت از تولید فیلم‌های اقتباسی که اواخر سال گذشته فراخوان آن توسط فارابی منتشر شده بود، از نویسندگان خواست این طرح را جدی بگیرند.

آخرین ها