فیلم کوتاه «بیرون نرو» (Don’t Go Outside) به مرحله‌ تدوین رسید

 فیلم کوتاه «بیرون نرو»(Don’t Go Outside)  به کارگردانی قصیده گلمکانی در پاریس  به مرحله‌ی تدوین رسید.

آخرین ها