«منبع» به جشنواره بروکلین آمریکا راه پیدا کرد

فیلم کوتاه «منبع» تنها نماینده‌ای از سینمای ایران است که به بخش رقابتی بیست و چهارمین دوره جشنواره بروکلین آمریکا راه پیدا کرده است.

آخرین ها