نامزدهای جوایز انجمن کارگردان‌های آمریکا انتخاب شدند

انجمن کارگردان‌های آمریکا (DGA) اسامی نامزدهای منتخب خود برای کسب جوایز ۲۰۲۱ را اعلام کرد.

آخرین ها