سینماسینما/ سهم کارگردانان زن اروپایی در تولید فیلم

سینماسینما، پاریس: کارگردانان زن در اروپا در پنج سال گذشته تنها توانسته بودند ۲۵ درصد فیلمهای این قاره را بسازند. با توجه به تبلیغات گسترده که از چندین سال پیش در اروپا و دیگر جاها برای ایجاد شانس مساوی بین زنان مردان فیلمساز مطرح شده بود و حمایت های بسیاری هم از سوی ارگان‌های دولتی […]

آخرین ها