انتقاد روزنامه شهروند از بازگشت چندین باره پروژه فیلمهای فاخر:جز هدر رفتن پول مردم عایدی دیگری ندارد

روزنامه شهروند نوشت :در شرایطی که به نظر می‌آمد نهادها و تصمیم‌گیران فرهنگی و هنری کشور در سال‌های اخیر به لزوم دور نگه داشتن خود از عرصه تولید واقف شده باشند؛ صحبت‌های وزیر ارشاد درباره ساخت ١۵ فیلم با مضامین ویژه در بنیاد سینمایی فارابی حکایت از بازگشت چندین‌باره پروژه فیلم‌های فاخر دارد که تاکنون […]

آخرین ها