زندگی به من آموخت که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست!/فیلم

«خشم و هیاهو» چهارمین اثر هومن سیدی پس از فیلم‌های «آفریقا»، «سیزده» و «اعترافات ذهن خطرناک من» در مقام کارگردان محسوب می‌شود.

آخرین ها