اکران عمومی فیلم اردوغان در آستانه رفراندوم پیش‌روی ترکیه

اکران عمومی فیلمی درباره زندگی رئیس‌جمهور ترکیه در سوم ماه مارس آغاز می‌شود.

آخرین ها