«شنل» با بازی باران کوثری در شبکه نمایش خانگی

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه سه عنوان موافقت کرد.

آخرین وضعیت اکران داخلی و خارجی فیلم «شنل»

علیرضا شجاع‌نوری از آخرین وضعیت اکران داخلی و خارجی «شنل» به کارگردانی حسین کندری گفت.

آخرین ها