در سینماتک خانه هنرمندان ایران مطرح شد: تئاتر مهم‌تر از همه منازعات سیاسی است

پانصد و سی و دومین و آخرین برنامه سینماتِک خانه هنرمندان ایران در سال ۱۴۰۱ به نمایش فیلم «مِفیستو» به کارگردانی ایشتوان سابو محصول ۱۹۸۱ اختصاص داشت که روز دوشنبه، ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمد و پس از نمایش فیلم، سعید عقیقی منتقد و مدرس […]

«مفیستو» در سینماتک خانه هنرمندان ایران

فیلم سینمایی «مفیستو» در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

آخرین ها