جشنواره فیلم ایرانی در عمان برگزار می‌شود

جشنواره فیلم ایرانی با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان و انجمن سینما و نمایش این کشور  در مسقط برگزار می‌شود.

آخرین ها