«دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری» فیلمی با نگاه صلح آمیز است

کارگردان فیلم «دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری» می‌گوید اغلب مخاطبان این فیلم چه ایرانی و چه غیرایرانی با آقای نادری همذات‌پنداری می‌کنند و نگاه صلح‌جوی او را دوست دارند.

آخرین ها