صدور پروانه ساخت غیرسینمایی برای چهار فیلم‌نامه

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت چهار عنوان فیلم بلند غیرسینمایی موافقت کرد.

آخرین ها