احمد اطراقچی: دنبال ساخت یک کمدی آبرومند هستم

کارگردان فیلم «چهل و هفت» می‌گوید این روزها تولید فیلم اجتماعی در سینما سخت شده است و تهیه‌کننده وسرمایه‌گذار به سختی پای تولید این کارها می‌آیند.

آخرین ها