«آلان» بهترین فیلم کوتاه جشنواره‌ی آلمانی شد

فیلم کوتاه «آلان» به کارگردانی مصطفی گندمکار، جایزه بهترین فیلم کوتاه پانزدهمین دوره جشنواره «ابرس والده» آلمان را به دست آورد.

آخرین ها