فیلیپ فرنچ در ۸۲ سالگی درگذشت

فیلیپ فرنچ منتقد محبوب روزنامه آبزرور از دنیا رفت.

آخرین ها