ژان کلود کریر درگذشت

ژان کلود کریر، فیلمنامه نویس، بازیگر و کارگردان فرانسوی و همسر نهال تجدد نویسنده ایرانی در سن ۸۹ سالگی درگذشت.

آخرین ها