برش‌های کوتاه/ کلیپی از فیلم روکو و برادرانش

کلیپی از فیلم روکو و برادرانش (۱۹۶۰)، ساخته لوکینو ویسکونتی به مناسبت زادروز ویسکونتی

آخرین ها