گرامی‌داشت «لیلی افشار» در خانه هنرمندان ایران

گرامی‌داشت یاد لیلی افشار در شب تولدش با همکاری خانه‌ی هنرمندان ایران و خانه-موزه بتهوون برگزار می‌شود.

آخرین ها