وقتی «صدا» در زندگی ما نباشد، چه می‌شود؟/ یادداشتی از مارال دوستی داور جشنواره «صدا، موسیقی، زندگی»

با گسترش پاندمی و نیاز بیشتر به محتواهای سرگرم کننده پادکست توانسته جای بیشتری بین مردم پیدا کند. بدین ترتیب تولید و انتشار پادکست نیز رواج پیدا کرده است. پادکست فایل صوتی است که روی فضای اینترنت منتشر و همیشه قابل شنیدن است. در این بین انتخاب پادکست با محتوای مناسب بحث مهم و چالش […]

آخرین ها