تصویر جالبی که امروز از اصغر فرهادی در فضای مجازی بازنشر شد

پس از حمله کیهان به اصغر فرهادی این تصویر در فضای مجازی بازنشر شد بیست و دوسال پیش وقتى اصغر فرهادى دانشجوى رشته نمایش بود به همراه همسرش پریسا بخت آور، “ماشین نشینها” را به روى صحنه برد.حکایت دردمندانه ى مردم فرودستى که سرپناهشان ماشین هاى اسقاطى حاشیه ى شهر بود.

آخرین ها