اختصاصی/ گفت‌وگوی زنده‌یاد همایون خسروی دهکردی با خسرو سینایی/ با زندگی، زندگی کنید!

سینماسینما: در سال ۹۴ همزمان با اکران «جزیره رنگین» به کارگردانی خسرو سینایی، همایون خسروی دهکردی با سینایی گفت‌وگویی مفصل انجام داد که در ماهنامه هنروتجربه منتشر شد. این گفت‌وگو در ۴ بخش در سینماسینما منتشر خواهد شد؛ بخش اول، دوم و سوم  گفت‌وگو را اینجا بخوانید؛ بخش چهارم و پایانی را می‌خوانید:

اختصاصی/ گفت‌وگوی زنده‌یاد همایون خسروی دهکردی با خسرو سینایی/ پا روی زمین واقعیت و سر در تخیل داستان

سینماسینما: در سال ۹۴ همزمان با اکران «جزیره رنگین» به کارگردانی خسرو سینایی، همایون خسروی دهکردی با سینایی گفت‌وگویی مفصل انجام داد که در ماهنامه هنروتجربه منتشر شد. این گفت‌وگو در ۴ بخش در سینماسینما منتشر خواهد شد؛ بخش اول گفت‌وگو را اینجا بخوانید؛ بخش دوم را می‌خوانید:

اختصاصی/ گفت‌وگوی زنده‌یاد همایون خسروی دهکردی با خسرو سینایی/ سه میلی‌متر، راه زندگی من را عوض کرد!

سینماسینما: در سال ۹۴ همزمان با اکران «جزیره رنگین» به کارگردانی خسرو سینایی، همایون خسروی دهکردی با سینایی گفت‌وگویی مفصل انجام داد که در ماهنامه هنروتجربه منتشر شد. این گفت‌وگو در ۴ بخش در سینماسینما منتشر خواهد شد؛ بخش اول را می‌خوانید:

گفت‌وگو با ژرژ هاشم‌زاده، کارگردان «در سکوت»/ معتقد به مانیفست دادن نیستم

سینماسینما، منوچهر دین‌پرست: در حوزه آسیب‌های اجتماعی موارد متعددی ذکر شده از دزدی و قتل تا تجاوز به عنف و بسیاری دیگر. در جوامع نیز بسیاری از اصحاب فرهنگ از این آسیب‌ها دوری نکردند، بلکه به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشتند و سعی کردند در آثار خود، از داستان و رمان گرفته تا فیلم و حتی […]

آخرین ها