چرا ما ایرانی ها باید«مردی برای تمام فصول »را ببینیم؟

مجتبی راعی کارگردان مطرح سینمای ایران در صفحه آخر روزنامه شرق نوشت : در روزهایی زندگی می کنیم که فضای مجازی مان هم ارز زندگی واقعی مان شده، البته شاید بد نباشد بگویم که فضای مجازی خیلی وقت ها از زندگی واقعی مان هم پیشی گرفته است. ما هرروز در این فضای مجازی زندگی می […]

آخرین ها