فاطمه معتمدآریا رئیس انجمن بازیگران شد

هیئت مدیره جدید انجمن صنفی بازیگران سینما مشخص شدند.

آخرین ها