انجمن منتقدان تلویزیونی به جنگ سرد جایزه داد/ «دوستان» در فهرست

سریال «آمریکایی‌ها» موفق شد تا از انجمن منتقدان تلویزیونی آمریکا (TCA) سه جایزه دریافت کند.

آخرین ها