کارگردان فیلم سینمایی «نقره داغ»: دیگر کسی دغدغه سینما رفتن ندارد/ زن‌پوشی اکبر عبدی هم جواب نداد

کارگردان فیلم «نقره داغ» از آثار شکست‌خورده در اکران عمومی همچنان کلیشه‌هایی چون ممیزی، مافیای اکران و گرانی بلیت را دلیل اصلی شکست فیلم خود می‌داند؛ چقدر این دلایل قابل قبول است؟

آخرین ها