محسن علی‌اکبری در گفتگو با موزه سینما: سینما به خاطر کرونا از بین رفت

به مناسبت روز ملی سینما و در ادامه سلسله نشست‌های تاریخ شفاهی، موزه سینمای ایران طی یک هفته هر روز گفتگوی تفصیلی با یکی از عوامل تاثیرگذار سینمای ایران را منتشر می کند. امروز ۲۴ شهریورماه گفتگوی «محسن علی اکبری » تهیه کننده سینمای ایران را می‌خوانید.

آخرین ها