روایت محسن قرایی از ناکامی در ساخت فیلمنامه مقصد بیضایی

محسن قرایی کارگردان فیلم سد معبر گفت وگویی با روزنامه اعتماد کرده ودربخشهایی از آن حرفهای جالبی درباره ساخته نشدن فیلمنامه مقصد نوشته بهرام بیضایی زده است.

آخرین ها