اطلاعیه مشترک حاتمی کیا و مجیدی

ابراهیم حاتمی کیا و مجید مجیدی در زمان تولید فیلمهای رنگ خدا ورو بان قرمز (۱۳۷۶) در واکنش به برخی شایعه ها بیانیه مشترکی را منتشر کردند. منبع: هفته نامه سینما

روایت روزنامه جوان از حمله شدید مخملباف به مجیدی

روزنامه جوان روایت جالبی را از حمله مخملباف به مجیدی منتشر کرد.

آخرین ها