رونق بازار فیلم‌های اروپایی در چین

سینمای چین با رشد ۶۹درصدی و پیشی گرفتن از آمریکا به بزرگ‌ترین بازار محصولات سینمای اروپا تبدیل شد.

آخرین ها