مهرزاد دانش: پولانسکی دنیایی متاثر از سیاهی، جنایت، ویرانی و تباهی دارد

فیلم «محله چینی‌ها» در خانه هنرمندان ایران به روی پرده رفت.

آخرین ها