تعلیق عضویت و قطع همکاری خانه سینما با محمدحسن شانه‌ساززاده

خانه سینما با تعلیق عضویت نایب رئیس هیات مدیره پلتفرم نماوا هرگونه همکاری صنفی و حرفه‌ای با او را قطع کرد.

واکنش‌ها به گفتگوی عضو هیئت مدیره نماوا/ شورای صیانت خانه سینمای ایران بررسی می‌کند

روز گذشته ویدیویی از محمدحسن شانه‌ساز‌زاده، نایب‌رئیس هیئت‌مدیرۀ نماوا، منتشر شد که در آن عنوان کرده بود که تولید ارزان‌ترین سریال، قسمتی ۳ میلیارد تومان هزینه دارد و گران‌ترینِ آن قسمتی ۸ میلیارد تومان.

آخرین ها