همه چیز درباره تغییر کاربری سینما‌ها

این روز‌ها کش و قوس‌های فراوانی درباره‌ تغییر کاربری سینما بین صاحبان سالن سینما و مسئولان مربوطه به وجود آمده است.

آخرین ها