بررسی جایگاه نقد در سینمای ایران/ رامتین شهبازی :همه نوشته ها شبیه به هم شده اند 

 پریسا ساسانی در اعتماد نوشت : بی تردید صنعت سینما از جذاب ترین پدیده ها در میان مخاطب با عقاید مختلف است و عنصر جذابیت در این هنر و صنعت در نقاط مختلف دنیا و با هر رویکردی یکسان است. در این میان چگونگی معرفی این صنعت توسط هنر قلمفرسایی در حوزه نقد و تحلیل […]

آخرین ها