محمدرضا حسن‌بیگی نویسنده و کارشناس برنامه‌های رادیو فرهنگ درگذشت

محمدرضا حسن‌بیگی کارشناس قدیمی برنامه‌های رادیو فرهنگ امروز دوم بهمن بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

آخرین ها