هنرمندان چه رتبه‌ای در آرای شورای شهر تهران به دست آوردند؟

انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران در حالی برگزار شد که تعدادی از هنرمندان نیز برای عضویت در شورا نامزد شده بودند.

آخرین ها