مصداق «آتش به اختیار» از نظر مدیر مسئول روزنامه خراسان

مدیر مسئول روزنامه خراسان تعریف متفاوتی از کلیدواژه «آتش به اختیار» ارائه داد و از نیروهای انقلابی خواست در راستای رفع انفعال و تغییر چشم انداز خود نسبت به مسایل فرهنگی، فیلم «ویلایی‌ها» را تماشا کنند.

آخرین ها