محمدصادق جعفری :جشنواره سینما حقیقت اتفاق بسیار مهمی در سینمای مستند ما است

محمدصادق جعفری کارگردان مستند مردمانی از کویر (۱۳۹۳) ، با تاکید بر اهمیت برگزاری جشنواره سینما حقیقت، گفت: ما به جشنواره‌ای چون جشنواره سینما حقیقت در فضای سینمای مستند نیاز داشتیم و راه اندازی این جشنواره اتفاقی خوب و درست بود که بتوانیم در یک زمان و موقعیت خاص فیلم‌های مستندمان را ارائه کنیم و فیلم‌های مستند […]

آخرین ها