نسل من انتخاب می کرد حالا انتخاب می شود /گفت و گو با محمدعلی نجفی

سهیلا نوری در ایران نوشت :   معاشرت و همنشینی با دکتر علی شریعتی به تنهایی کافی بود تا جوانی اش را تا حد امکان غنی کند اما فقط این نبود. دوستی با فیلبان، خانه ای در خور فیل هم می خواهد. او جوانی تشنه آموختن بود، فیلمنامه می نوشت، کارگردانی می کرد و مجالس […]

آخرین ها