محمدمعین صمدی: انیمیشن «علف، ماجراجویان سینما» را می سازم

محمدمعین صمدی از ساخت انیمیشن سینمایی «علف، ماجراجویان سینما» در اواخر امسال خبر داد و درباره موضوع آن توضیح داد.

آخرین ها