گفت وگوی جالب خبر ورزشی با ظریف: مصاحبه ام با عادل پخش می شد به نفع خودشان بود

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفت وگوی جالبی با خبر ورزشی کرده که در شماره پنج شنبه این روزنامه منتشر شده است . به گزارش سینما سینما، مهمترین بخشهای مصاحبه ظریف به شرح زیر است _مصاحبه ام با عادل پخش می شد به نفع خودشان بود. _می دانم مردم کی روش رادوست دارند. _ما […]

آخرین ها