فیلم های راه یافته به بخش مسابقه هر کدام در چه ژانری هستند؟/ پیشتازی سینمای اجتماعی

با اعلام نام ۲۸ فیلم راه یافته به بخش سودای سیمرغ جشنواره سی و پنجم فیلم فجر یکی از مهم ترین موضوعاتی که نشان دهنده شادابی یک جشنواره به حساب می آید تنوع گونه های سینمایی در آن رویداد فرهنگی است.

پیام دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به مناسبت آغاز این رویداد سینمایی

  دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به مناسبت آغاز این رویداد سینمایی پیامی را منتشر کرد.  

آخرین ها